De 12 fases van een burn-out

De Duits-Amerikaanse psycholoog Herbert Freudenberger was één van de eersten die een beschrijving van de symptomen van uitputting gaf en beschreef de 12 stadia van een burn-out.

Hoe herken je een burn-out? | Newstart.nl
De 12 fases van een burn-out, aldus Herbert Freudenberger en North
 1. Sterke behoefte om zich te bewijzen: De persoon wilt zijn waarde constant duidelijk maken. Vooral de beste werknemers overkomt dit. Extra verantwoordelijkheden worden gretig aangenomen.
 2. Nog harder werken. In de volgende fase gaat het individu nog harder werken. De ‘uit-knop’ lijkt niet meer te bestaan.
 3. Veronachtzaming eigen behoeften en wensen: Onregelmatig slapen en eten zijn indicatoren van deze fase. Net als het gebrek aan sociale interactie.
 4. Verdringen van conflicten en behoeften: Het individu zal in deze fase zijn problemen wegwuiven en bagatelliseren. Desondanks ontstaat een dreigend, paniekerig gevoel.
 5. Herinterpretatie van waarden: Alles wat voorheen waardevol was wordt herzien. De nieuwe waarden zijn enorm vertekenend. Vrienden en familie worden aan de kant geschoven. Hobby’s zijn niet meer relevant. Alle focus ligt op het werk.
 6. Ontkenning van ontstane problemen: Sociaal contact wordt moeilijker, er ontstaat een cynische of soms zelfs agressieve houding. De ontstane problemen worden gezien als gevolgen van werk, niet vanwege andere gebeurtenissen in het leven die mogelijk zelf gecreëerd zijn.
 7. Afzondering en isolatie: Het sociale leven van het individu bestaat praktisch niet meer. De drang om comfort te vinden via alcohol of drugs neemt drastisch toe.
 8. Zichtbare gedragsverandering: De veranderingen in gedrag zijn nu goed zichtbaar, vrienden en familie maken zich zorgen.
 9. Verlies van gevoel van de eigen persoonlijkheid: Het individu ziet zichzelf en anderen niet langer als waardevol. Eigen behoeften zijn totaal niet meer duidelijk.
 10. Innerlijke leegte: Er ontstaat een innerlijke leegte die wordt opgevuld door overmatig eten, alcohol, drugs, seks of extreme activiteiten.
 11. Depressief: Het gevoel verloren en onzeker te zijn. De eerst symptomen van uitputting zijn zichtbaar. De persoon ziet enkel een grimmige toekomst voor zich.
 12. Burn-out syndroom: De volledige uitputting slaat nu toe, mentaal en fysiek is het individu op. Volledige aandacht voor burn-out herstel is nodig.

Voorkomen is beter dan genezen en  zeker waar voor een burn-out. Denk niet te licht over de eerste signalen van chronische stress. Nú is het moment om preventieve actie te ondernemen.