Verklaring

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. GripopStress.nu acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

GripopStress.nu is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-04-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt via het contactformulier. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Usernaam en wachtwoord op alle systemen. Virusscanner, Firewall en Browserbescherming, Ziggo safe online.

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen

Verwerkingenregister:

Cliënten
Persoonsgegevens: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens, medische gegevens.
Grondslag verwerkingOpdracht of contract.
VerwerkingAdministratie, bevestiging, uitlevering.
Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Verwerking door: Gripopstress is een eenmanszaak alle verwerking gebeurt door de eigenaar Timo Widdershoven. er vindt geen verwerking plaats van de gegevens door derden of buiten de EU. Geen autorisatie procedure van toepassing.
ICT-systemen: Relatiebeheersysteem, Boekhoudsysteem
Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen: Usernaam en wachtwoord op alle systemen. Virusscanner, Firewall en Browserbescherming, Ziggo safe online

Leveranciers
Persoonsgegevens: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres
Grondslag verwerkingOpdracht of contract.
VerwerkingAdministratie, bevestiging, uitlevering.
Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Verwerking door: Gripopstress is een eenmanszaak alle verwerking gebeurt door de eigenaar Timo Widdershoven. er vindt geen verwerking plaats van de gegevens door derden of buiten de EU.Geen autorisatie procedure van toepassing.
ICT-systemen: Relatiebeheersysteem, Boekhoudsysteem
Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen: Usernaam en wachtwoord op alle systemen. Virusscanner, Firewall en Browserbescherming, Ziggo safe online

Prospect, stakeholder-/lobbycontacten en geïnteresseerde
Persoonsgegevens: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres
Grondslag verwerkingMondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via Social media
VerwerkingInformatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft.
Verwerking door: Gripopstress is een eenmanszaak alle verwerking gebeurt door de eigenaar Timo Widdershoven. er vindt geen verwerking plaats van de gegevens door derden of buiten de EU.Geen autorisatie procedure van toepassing.
ICT-systemen: Relatiebeheersysteem, Boekhoudsysteem
Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen: Usernaam en wachtwoord op alle systemen. Virusscanner, Firewall en Browserbescherming, Ziggo safe online