Blijf out een Burn-out

In plaats van brandjes te blussen en achter de feiten aan te lopen. Kan een organisatie ook kiezen voor een effectieve aanpak ter preventie van stress en burnout?

In de praktijk zie ik dat veel organisaties heel goed weten dat stress en burnout een bedreiging vormen. Toch grijpt 80% van deze organisaties niet in,  met als gevolg dat de organisatie in een neerwaartse spiraal terecht komt. Medewerkers zitten thuis en  de andere medewerkers moeten deze gaten dichten. Doelen worden niet gehaald en ziektekosten rijzen de pan uit.

Maak kennis met deze training gericht op leidinggevenden.

Training Blijf Out en Burn-Out :

 • Het betreft drie sessies van 2,5 uur, 1 sessie per week.
 • Twee tot max drie deelnemers, gezien het interactieve karakter.
 • Alle sessies vinden plaats in de buitenlucht.
 • Bij  storm en/of onweer worden de sessies verschoven naar een andere dag in overleg met trainer.
 • Alle sessies zijn interactief: Kom met een open mindset. Respect voor elkaar en elkaars inbreng vormen de basis.

Globale inhoud sessies:  

 • In de 1ste sessie gaan we na een heel klein stukje theorie voornamelijk aan de slag  met de eigen ervaringen van stresssymptomen en coping strategieën. Wie weet hoe men bij zichzelf stress ervaart en hiermee omgaat kan dit beter overbrengen naar een ander.
 • In de 2de sessie richten we ons op de 12 fases van burn-out en hoe we deze kunnen herkennen bij onze medewerkers.
 • In de 3de sessie gaan we verder in op de rol van de leidinggevende bij het voorkomen of tijdig herkennen van stresssignalen bij medewerkers en hoe medewerkers die toch burn-out raken te begeleiden bij hun re-integratie.

Wat levert deze training op?

 • Leidinggevenden zijn goed in staat om stress en burn-out te herkennen.
 • Leidinggevenden weten hoe ze medewerkers succesvol begeleiden.
 • Leidinggevende leren tijdig aan de knoppen te draaien om stress en te voorkomen.
 • Het ziekteverzuim binnen de organisatie daalt (t.a.v. burn-out en stress).
 • Het thema burn-out wordt een veilig en bespreekbaar thema in de organisatie.
 • Effectiviteit groeit doordat er meer rust en ontspanning is.

Neem contact op voor meer informatie en mogelijkheden voor jouw bedrijf.